Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/11032,Decyzja-dotyczaca-zmiany-metody-rozdzielania-miedzyobszarowych-zdolnosci-przesyl.html
30.05.2024, 15:23

Decyzja dotycząca zmiany metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core

Decyzja Prezesa URE z dnia 13 kwietnia 2023 r. dotycząca zmiany metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

Data publikacji : 14.04.2023

Opcje strony