Nawigacja

Decyzja dotycząca przyznania operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego

Decyzja Prezesa URE z dnia 9 grudnia 2022 dotycząca przyznania operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 rozporządzenia 2019/943

Data publikacji : 09.12.2022
Data modyfikacji : 09.12.2022

Opcje strony

do góry