Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/10623,Decyzja-dot-zmiany-wspolnej-metody-podzialu-kosztow-redysponowania-i-zakupow-prz.html
13.04.2024, 05:28

Decyzja dot. zmiany wspólnej metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

Decyzja Prezesa URE z dnia 20 października 2022 r. zatwierdzająca zmiany wspólnej metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Data publikacji : 31.10.2022
Data modyfikacji : 31.10.2022

Opcje strony