Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/10454,Decyzja-zatwierdzajaca-wklad-operatora-systemu-przesylowego-Polskich-Sieci-Elekt.html
20.05.2024, 14:20

Decyzja zatwierdzająca wkład operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie do sprawozdania za 2021 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 28 lipca 2022 r. zatwierdzająca wkład operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie do sprawozdania za 2021 r., o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 2019/943.

Data publikacji : 29.07.2022
Data modyfikacji : 29.07.2022

Opcje strony