Nawigacja

Decyzja dotycząca zmiany zasad nominacji fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią

Decyzja Prezesa URE z dnia 28 kwietnia 2022 r. dotycząca zmiany zasad nominacji fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

Data publikacji : 29.04.2022
Data modyfikacji : 29.04.2022

Opcje strony

do góry