Nawigacja

Decyzja dot. zmiany procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE)

Decyzja Prezesa URE z dnia 8 kwietnia 2022 r. zatwierdzająca zmianę procedur rezerwowych zgodnie z art. 44 rozporządzenia CACM dla regionu Core poprzez zatwierdzenie dokumentu pt. „Druga zmiana procedur rezerwowych dot. regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”

Data publikacji : 11.04.2022

Opcje strony

do góry