Nawigacja

Jednostkowe stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego

Rok Jednostkowe stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego [zł/MWh] Nr Informacji Prezesa URE
2022 4 437,68 68/2021
2021* 4 263,47 -

*  Jednostkowa stawka kary na 2021 rok została wyliczona przez operatora systemu przesyłowego, który organizuje aukcje rynku mocy – PSE S.A.

Data publikacji : 17.12.2021

Opcje strony

do góry