Nawigacja

Stawki opłaty mocowej

Okres Odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym
zużywający rocznie:
Pozostałe grupy odbiorców Nr Informacji
Prezesa URE
poniżej 500 kWh od 500 kWh
do 1 200 kWh
powyżej 1 200 kWh
do 2 800 kWh
powyżej 2 800 kWh
1.01-31.12.2022 2,37/m-c 5,68/m-c 9,46/m-c 13,25/m-c 0,1026 zł/kWh 56/2021
1.01-31.12.2021 1,87 zł/m-c 4,48 zł/m-c 7,47 zł/m-c 10,46 zł/m-c 0,0762 zł/kWh 63/2020
Data publikacji: 30.11.2020
Data modyfikacji: 01.10.2021

Opcje strony

do góry