Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7853,Srednia-cena-energii-elektrycznej-dla-gospodarstw-domowych.html
24.04.2024, 07:57

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Rok Cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [zł/kWh] Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
2023 0,7840 20/2024
2022 0,7297 21/2023
2021 0,5947 15/2022
2020 0,5374 21/2021
2019 0,4862 19/2020
2018 0,5055 23/2019
2017 0,5046 24/2018
2016 0,4987 22/2017
2015 0,5017 15/2016
2014 0,4927 9/2015
2013 0,5048 11/2014
2012 0,5047 24/2013

Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT.  

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 29.03.2024

Opcje strony