Nawigacja

Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach

Grupa taryfowa Średnie ceny
[zł/kWh]
Nr Informacji Prezesa URE
ROK 2022
G11 0,4140 46/2022
G12 0,4067
Strefa I 0,4929
Strefa II 0,2763
G12n 0,4217
Strefa I 0,4601
Strefa II 0,3195
G12r 0,3921
Strefa I 0,5545
Strefa II 0,2509
G12w 0,3983
Strefa I 0,5024
Strefa II 0,3254
G13 0,3840
Strefa I 0,4556
Strefa II 0,7080
Strefa III 0,3080
Razem grupy G 0,4120

Podane ceny są cenami netto.

Data publikacji : 24.10.2022

Opcje strony

do góry