Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akredytowane-jednostki/8407,Wykaz-akredytowanych-jednostek.html
21.04.2024, 04:05

Wykaz akredytowanych jednostek

Wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w art.  77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553):

 1. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków
  Nr akredytacji: AC 036
 2. Polcargo International Sp. z o.o.
  ul. Henryka Pobożnego 5; 70-900 Szczecin
  Nr akredytacji: AC 147
 3. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  ul. Wolności 347; 41-800 Zabrze
  Nr akredytacji: AC 141
 4. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
  ul. Działkowa 8; 41-506 Chorzów
  Nr akredytacji: AC 161
 5. Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 100

Więcej informacji na temat jednostek, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, dostępne jest na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl, zakładka: akredytowane podmioty / jednostki certyfikujące wyroby, wpisując w polu „wyszukiwania” wyraz: kogeneracja.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 16.09.2019
Data modyfikacji : 19.12.2022

Opcje strony