Nawigacja

Sposób określenia przez przedsiębiorstwa energetyczne wolumenu oraz ilości energii pierwotnej za 2014 r.

Mając na uwadze zbliżający się 31 marca 2015 r. termin realizacji za 2014 rok obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej oraz zgłaszane przez przedsiębiorstwa energetyczne pytania i wątpliwości dotyczące sposobu określenia wolumenu energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, w poniższych załącznikach przedstawiono informację URE w tym zakresie, a także zaproponowano metodologię obliczenia tego wolumenu.

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

 

Data publikacji : 06.03.2015

Opcje strony

do góry