Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/6693,Obowiazek-sporzadzenia-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa.html
2022-07-03, 04:51

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która wejdzie w życie 1 października br., nałożony został na określoną kategorię przedsiębiorców, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 46/2016 dotyczącej obowiązku sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Data publikacji : 27.09.2016
Data modyfikacji : 27.09.2016

Opcje strony