Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/8315,Przedstawiciel-URE-w-Komitecie-Sterujacym-projektu-promujacego-przeprowadzenie-a.html
14.06.2024, 01:43

Przedstawiciel URE w Komitecie Sterującym projektu promującego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w sektorze MŚP

Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki bierze udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego projektem pt. „Wsparcie techniczne na rzecz promowania audytu energetycznego i inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach”, który jest finansowany ze środków Programu Wspierania Reform Strukturalnych Unii Europejskiej (SRSS - Structural Reform Support Service).

Celem projektu jest przeprowadzenie działań skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie poszerzania świadomości dotyczącej poprawy efektywności energetycznej, w szczególności promowania przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej. Rezultatem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej MŚP w Polsce, co skutkuje zwiększeniem ich konkurencyjności oraz  przyczynia się do poszanowania zasad  zrównoważonego rozwoju, stworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia inwestycji.

Na wykonawcę projektu Komisja Europejska wybrała Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Zgodnie z wytycznymi projektu jednym z jego organów jest Komitet Sterujący (KS), który ma wpływ na zarządzanie projektem i jego monitoring. Pierwsze posiedzenie KS odbyło się 17 grudnia 2018 r., drugie - 18 czerwca 2019 r., kolejne odbędzie się za 6 miesięcy.  Poza przedstawicielem URE  w pracach Komitetu Sterującego biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  oraz Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Strona internetowa projektu: https://www.gov.pl/web/audytywmsp.

Czas trwania projektu to 24 miesiące, w trakcie których przewidziano (IV kwartał 2020 r.):

  1. uzyskanie wiedzy o zużyciu energii i potencjale efektywności energetycznej w MŚP;
  2. opracowanie podręcznika dla przedsiębiorcy, zawierającego informacje na temat procedury wykonania audytu i auto-audytu;
  3. zebranie najlepszych praktyk dotyczących efektywności energetycznej i środków jej poprawy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz stworzenie bazy tych praktyk;
  4. stworzenie kalkulatora optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy do śledzenia działań etapowych w tym zakresie.

 

Data publikacji : 03.07.2019

Opcje strony