Nawigacja

Do 30 czerwca - możliwości umarzania tzw. „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej (instrument PMEF) oraz świadectw terminowych (instrument PMEF-2018)

UWAGA AKTUALIZACJA: W związku ze zmianą ustawy o efektywności energetycznej świadectwa przetargowe można umarzać do dnia 30 czerwca 2021 r. a nie 2019 r. (tak więc to rok 2020, a nie rok 2018, jest ostatnim rokiem za który można tymi świadectwami realizować obowiązek)

Przeczytaj: Informacją o terminach i zasadach umarzania świadectw oraz uiszczania opłaty zastępczej przez podmioty zobowiązane

Do 30 czerwca 2019 r. podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 10 ustawy o efektywności energetycznej za IV kwartał 2016 r. oraz za lata 2017-2018.

W celu zwrócenia uwagi na możliwość realizacji obowiązku, poprzez umorzenie w szczególności tzw. „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej (instrument PMEF), Prezes URE w Informacji nr 36/2019 zawarł wskazówki dla podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku efektywnościowego. Przedsiębiorcy ci  znajdą tam przydatne informacje, jak - w obecnej sytuacji na rynku „białych certyfikatów” i w kontekście obowiązujących przepisów - należy realizować obowiązek w zakresie umorzenia tych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej optymalizując koszt realizacji tego obowiązku i minimalizując ryzyko poniesienia kar za nieprawidłową jego realizację.

Wniosek o umorzenie świadectw efektywności energetycznej należy złożyć do URE odpowiednio wcześniej, w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie do dnia 30 czerwca 2019 r. decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż powyższa informacja wskazuje również okres 1 października 2016 r. – 31 grudnia 2017 r., jako okres za który można realizować obowiązek świadectwami „przetargowymi”, przy czym należy podkreślić, iż przy łącznym rozliczeniu obowiązku za ten okres możliwe to było do dnia 30 czerwca 2018 r.  

Informacja Prezesa URE nr 36/2019

Wzory wniosków

Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 11.03.2020

Opcje strony

do góry