Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/6865,Obowiazek-zawiadomienia-Prezesa-URE-o-przeprowadzonym-audycie-energetycznym-prze.html
2021-10-24, 19:56

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że kwestie związane z przeprowadzaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw zostały przedstawione w Informacji Prezesa URE nr 46/2016.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji: 09.11.2016
Data modyfikacji: 05.06.2018

Opcje strony