Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/zasady-zwrotu-z-kapita/9212,Informacja-nr-712020.html
14.06.2024, 02:16

Informacja nr 71/2020

Informacja Prezesa URE (nr 71/2020) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na rok 2021

Data publikacji : 29.12.2020

Opcje strony