Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/taryfy-wytyczne/9110,Wytyczne-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-dla-przedsiebiorcow-wnioskujacych-o.html
24.04.2024, 07:56

Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora ciepłowniczego, Urząd przygotował i udostępnia „Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła”.

- Mając na uwadze wielokrotnie sygnalizowane przez przedstawicieli sektora potrzeby, polegające na przybliżeniu oczekiwań regulatora związanych z postępowaniami w sprawie taryf, podjąłem decyzję o przygotowaniu przez Urząd wytycznych dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła - mówi Rafał Gawin, Prezes Urzędu.

Dokument kierowany jest do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy przygotowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Wytyczne określają, jakie dane ilościowe i jakościowe oraz jakie dokumenty zobowiązani są dostarczyć przedsiębiorcy w postępowaniach taryfowych. Zostały one przygotowane przez praktyków URE i mają na celu usprawnienie i wprowadzenie jednolitego standardu prezentowania danych we wnioskach. Dzięki temu analiza informacji przedstawionych przez wnioskodawców może przebiegać sprawniej.

- Tylko w 2019 roku regulator prowadził ponad 440 postępowań administracyjnych dotyczących taryf dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dlatego ujednolicenie procedur i wdrożenie wytycznych będzie miało kluczowy wpływ na efektywność i optymalizację procesu taryfowego – zwraca uwagę Prezes URE.

UWAGA: biorąc pod uwagę pytania przekazane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze po Warsztatach, które odbyły się 8 grudnia 2020 r., w tabelach stanowiących załączniki do opublikowanych Wytycznych wprowadzono kilka zmian.

Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 04.03.2021

Opcje strony