Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/ceny-wskazniki/7903,Wskazniki-stosowane-przy-ustalaniu-zwrotu-z-kapitalu-w-taryfach-dla-ciepla.html
18.07.2024, 06:43

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

Lata

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu kapitału w taryfach dla ciepła

Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE
           
średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa „Cs” [zł/GJ] średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych dla przedsiębiorstw koncesjonowanych „Cs” [zł/GJ] wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” [%] wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw koncesjonowanych „k” [%] udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem przedsiębiorstw koncesjonowanych „z”
2024-2025 2023 r. - 104,65 2023 r. - 29,20 29,90 61,37 0,5068 0,4134 25/2024
26/2024

2022-2023

2022 r. - 64,03

2022 r. - 22,47

116,38

42,47

0,4628

0,3337

25/2023
26/2023

2021-2022 2021 r. - 47,65 2021 r. - 19,22 15,49 12,95 0,3587 0,2865 20/2022, 22/2022
2020-2021 2020 r. ‒ 44,33   2020 r. ‒ 19,00 - 5,57 5,90 0,3703 0,2646 19/2021
2019-2020 2019 r. ‒ 40,97  2019 r. ‒ 18,33  5,99  6,30 0,4182 0,2523 25/2020
2018-2020 2018 r. ‒ 38,72 2018 r. ‒ 17,70 11,88 5,72 0,4396 0,2571 27/2019
2018-2020 2017 r. ‒ 37,86 2017 r. ‒ 17,29 4,84 (-) 0,48 0,4207 0,2544 33/2018
2016-2020 2016 r. – 38,27 2016 r. – 17,38 (-) 14,34 (-) 2,43 0,4358 0,2523 24/2017
2016-2020 2015 r. – 38,61 2015 r. – 17,49 (-) 12,08 (-) 0,86 0,4188 0,2589 22/2016
2013-2015 2014 r. – 37,92 2014 r. – 16,89 (-) 0,37 8,12 0,4746 0,2658 13/2015
2013-2015 2013 r. – 35,38 2013 r. – 15,67 (-) 4,48 5,55 0,5148 0,2677 17/2014
2013-2015 2012 r. – 33,12 2012 r. – 14,60 11,88 7,23 0,5491 0,2633 10/2013

 

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 19.04.2024

Opcje strony