Nawigacja

Stopa wolna od ryzyka

1. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale

Rok

Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2024 4,589 4,918     1/2024, 22/2024
2023 3,154 3,498 3,865 4,235 1/2023, 22/2023, 37/2023, 51/2023
2022 1,930 2,058 2,373 2,727
 
1/2022, 18/2022, 31/2022, 44/2022
2021 2,340 2,179 2,064 1,938 1/2021, 22/2021, 42/2021, 57/2021
2020 2,989 2,845 2,687 2,515 1/2020, 24/2020, 33/2020, 48/2020

2019

3,212

3,187

3,163

3,097 

1/2019, 26/2019, 44/2019, 71/2019

 

2. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale

Rok

Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2024 4,589 4,918     1/2024, 22/2024
2023 3,154 3,498 3,865 4,235 1/202322/2023, 37/202351/2023
2022 1,930 2,058 2,373 2,727 1/2022, 18/202231/202244/2022
2021 2,340 2,179 2,064 1,938 1/2021, 22/2021, 42/2021, 57/2021
2020 2,620 2,430  2,158 2,515 2/2020, 23/2020, 34/2020, 51/2020
2019 3,213 3,116 3,015  2,801  2/2019, 25/2019, 45/2019, 70/2019

 

3. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale w latach 2015-2018

Rok

Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2018 3,308 3,392 3,357 3,256 1/2018, 30/2018, 47/2018, 75/2018
2017 3,002 3,140 3,212 3,256 1/2017, 23/2017, 40/2017, 67/2017
2016 2,800 2,751 2,821 2,914 1/2016, 20/2016, 29/2016, 47/2016
2015 2,952 37/2015

 

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 02.04.2024

Opcje strony

do góry