Nawigacja

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty na 2020 r. – art. 28 NC TAR

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Materiał archiwalny

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników,
  2. poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

wykorzystywanych w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2020 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz inne zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w terminie do dnia 31 października 2018 roku na adres poczty elektronicznej: nctar@ure.gov.pl.

Konsultacje Prezesa URE są realizowane równocześnie z konsultacjami, o których mowa w art. 26 ust. 1 ww. rozporządzenia, dotyczącymi metodologii ustalania ceny referencyjnej, które w zakresie własnej sieci przesyłowej oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego SGT EuRoPol GAZ S.A., realizuje Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (www.gaz-system.pl/strefa-klienta/taryfa/konsultacje-nc-tar/).

 

Communication of the President of Energy Regulatory Office No 24/2019 concerning multipliers, seasonal factors and discounts, referred to in Article 28(1)(a) to (c) of the Tariff Code, to be taken into account in the calculation of tariffs for gaseous fuels transmission services for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Note:  In the event of any discrepancies between the Polish and English versions of this paper, the paper drawn up in the Polish language shall prevail.

Data publikacji : 31.08.2018
Data modyfikacji : 21.03.2022

Opcje strony

do góry