Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/mnozniki-wspolczynniki-sezonow/10658,Konsultacje-w-zakresie-rabatow-mnoznikow-i-wspolczynnikow-sezonowych-do-taryf-na.html
16.04.2024, 22:04

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych dotyczące 2024 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2023 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W dniu dzisiejszym została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 7/2023 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty, o których mowa powyżej, będą uwzględnione w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na 2024 r. w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Warszawa, dnia 20 lutego 2023 r.

***

W dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych,
  2. poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

które będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2024 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w trakcie konsultacji od 14 listopada 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. na adres poczty elektronicznej:  konsultacje.nctar@ure.gov.pl, w języku polskim lub angielskim.

Warszawa, dnia 14 listopada 2022 r.

 

***

Communiqué of the President of Energy Regulatory Office No. 7/2023 concerning multipliers, seasonal factors and discounts, referred to in Article 28(1)(a) to (c) of the Tariff Code, to be taken into account in the calculation of tariffs for gaseous fuels transmission services for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024.

 

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2024 gas transmission tariffs

On 14 November 2022 the President of URE launched the 5th consultation pursuant to Article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs concerning the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 14 November 2022 to 16 January 2023, stakeholders may send their comments, opinions and proposals to a dedicated e‑mail address: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, using an enclosed template, in Polish or English.

 

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the consultation document, the Polish version shall prevail.

Data publikacji : 14.11.2022
Data modyfikacji : 21.02.2023

Opcje strony