Nawigacja

Rynek gazu: konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2023 r.

18 marca 2022 r. została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 11/2022 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty, o których mowa powyżej, będą uwzględnione w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na 2023 r. w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

 

***

Materiał archiwalny

Konsultacje potrwają do 31 października br. i dotyczą sieci przesyłowych, których właścicielami są GAZ-SYSTEM oraz EuRoPol GAZ.

Konsultacje prowadzone na podstawie art. 28 Kodeksu taryfowego[1] dotyczą:

  • poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych;
  • poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń;
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG;
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej.

Wymienione wyżej rabaty, mnożniki i współczynniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami gazowego systemu przesyłowego w 2023 r.

Uwagi, opinie oraz propozycje do konsultowanego dokumentu należy zgłaszać na przygotowanym formularzu przesyłając je na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl do 31 października 2021 r.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach.
 

***

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2023 gas transmission tariffs

On 1 September 2021 the President of URE launched the 4th consultation pursuant to Article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs concerning the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 1 September to 31 October 2021, stakeholders may send their comments, opinions and proposals to a dedicated e‑mail address: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, using an enclosed template.

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the consultation document, the Polish version shall prevail.


[1] Rozporządzenie Komisji 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Data publikacji : 01.09.2021
Data modyfikacji : 21.03.2022

Opcje strony

do góry