Nawigacja

Rynek gazu: Prezes URE rozpoczyna konsultacje dotyczące wskaźników do przesyłowych taryf gazowych na 2022 rok

Konsultacje potrwają do 14 grudnia br. Konsultowane wskaźniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2022 r. na sieciach będących własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz SGT EuRoPol GAZ.

Konsultacje dotyczą:

  • poziomu mnożników,
  • poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG,
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów dotyczących zdolności przerywanej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu należy opisać na przygotowanym przez Urząd szablonie oraz przesłać na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, w terminie do 14 grudnia br.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (tzw. kodeks NC TAR).1


1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu; Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29.

***

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2022 gas transmission tariffs

On 14 October 2020 the President of URE launched the 3rd consultation pursuant to article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs in the scope of the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 14 October to 14 December 2020, stakeholders may send their comments, opinions and proposals to a dedicated e‑mail address: konsultracje.nctar@ure.gov.pl, using an enclosed template.

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the consultation document, the Polish version shall prevail.

Data publikacji: 14.10.2020
Data modyfikacji: 28.10.2020

Opcje strony

do góry