Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/mnozniki-wspolczynniki-2/9090,Rynek-gazu-Konsultacje-Prezesa-URE-dotyczace-wskaznikow-do-przesylowych-taryf-ga.html
23.06.2024, 10:47

Rynek gazu: Konsultacje Prezesa URE dotyczące wskaźników do przesyłowych taryf gazowych na 2022 rok

5 marca 2021 r. została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 11/2021 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).  

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty, o których mowa powyżej, będą uwzględnione w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na 2022 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

***

Materiał archiwalny

Konsultacje potrwają do 14 grudnia br. Konsultowane wskaźniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2022 r. na sieciach będących własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz SGT EuRoPol GAZ.

Konsultacje dotyczą:

  • poziomu mnożników,
  • poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG,
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów dotyczących zdolności przerywanej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu należy opisać na przygotowanym przez Urząd szablonie oraz przesłać na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, w terminie do 14 grudnia br.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (tzw. kodeks NC TAR).1


1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu; Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29.

***

Communiqué of the President of Energy Regulatory Office No. 11/2021 concerning multipliers, seasonal factors and discounts, referred to in Article 28(1)(a) to (c) of the Tariff Code, to be taken into account in the calculation of tariffs for gaseous fuels transmission services for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022.

On 5 March 2021 the Communiqué of the President of Energy Regulatory Office No. 11/2021 concerning multipliers, seasonal factors and discounts, referred to in Article 28(1)(a) to (c) of the Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017 p. 29), was published.

Multipliers, seasonal factors and discounts, referred to above, will be applied in the calculation of 2022 gas transmission tariffs for Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

NOTE: English version of the Communiqué No. 11/2021 is provided for information purposes only. In case of any inconsistencies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

***

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2022 gas transmission tariffs

On 14 October 2020 the President of URE launched the 3rd consultation pursuant to article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs in the scope of the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 14 October to 14 December 2020, stakeholders may send their comments, opinions and proposals to a dedicated e‑mail address: konsultracje.nctar@ure.gov.pl, using an enclosed template.

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the consultation document, the Polish version shall prevail.

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 21.03.2022

Opcje strony