Nawigacja

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty na 2021 r. – art. 28 NC TAR

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2020 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował Komunikat Nr 14/2020 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty, o których mowa powyżej, będą uwzględnione w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na 2021 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

***

NOTE: English version of the Communiqué No. 14/2020 is provided for information purposes only. In case of any inconsistencies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

***

Materiał archiwalny

14 października 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników,
  2. poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

wykorzystywanych w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2021 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz inne zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w terminie do dnia 14 grudnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej:  drg@ure.gov.pl, wpisując w tytule „Konsultacje art. 28 NC TAR – 2021”.

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową dokumentu konsultacyjnego oraz załączników, wiążąca jest wersja polska.

***

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2021 gas transmission tariffs

On 14 October 2019 the President of URE launched the 2nd consultation pursuant to article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs in the scope of the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 14 October to 14 December 2019, stakeholders may send their comments to an e‑mail address: drg@ure.gov.pl entering in a message title “Article 28 of NC TAR consultation – 2021”.

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the hereby document, the Polish version shall prevail.

 

 

Data publikacji : 11.10.2019
Data modyfikacji : 21.03.2022

Opcje strony

do góry