Nawigacja

Decyzje Prezesa URE w sprawie metod wyznaczania cen referencyjnych stosowanych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych dla lat 2023-2024

W dniu 31 marca 2022 r. Prezes URE wydał decyzje na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu zatwierdzające:

  • Metodę wyznaczania cen referencyjnych nr 2/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r., 
  • Metodę wyznaczania cen referencyjnych nr 2/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r.,

  które będą miały zastosowanie w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych.

 

Data publikacji : 31.03.2022

Opcje strony

do góry