Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/2025-r-art-28-nc-tar/11270,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-42024-w-sprawie-poziomu-mnozni.html
15.07.2024, 00:40

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2024 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r.

W dniu dzisiejszym została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 4/2024 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Mnożniki, współczynniki sezonowe i rabaty, o których mowa powyżej, będą uwzględnione w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na 2025 r. w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2024 r.

***

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych dotyczące 2025 r.

W dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych,
  2. poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

które będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2025 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. na adres poczty elektronicznej:  konsultacje.nctar@ure.gov.pl.

 

Warszawa, dnia 6 września 2023 r.

 

***

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors for 2025 gas transmission tariffs

On 6 September 2023 the President of URE launched the 6th consultation pursuant to Article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonized transmission tariff structures for gas (OJ L 72 of 17.03.2017, p. 29) for gas transmission tariffs concerning the tariff for the transmission network of Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and the tariff for the transmission network owned by the energy company SGT EuRoPol GAZ S.A.

During the consultation process spanning from 6 September to 6 November 2023, stakeholders may send their comments, opinions and proposals to a dedicated e‑mail address: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, using an enclosed template.

Note: In case of any inconsistencies between the Polish and English version of the consultation document, the Polish version shall prevail.

Data publikacji : 06.09.2023
Data modyfikacji : 10.01.2024

Opcje strony