Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/oplaty/oplaty-koncesyjne/8024,Rozliczenie-przychodu-osiagnietego-w-roku-2018-oplata-z-tytulu-udzielonej-konces.html
2023-06-03, 06:24

Rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2018 (opłata z tytułu udzielonej koncesji, wnoszona do 15.04.2019 r.)

Począwszy od roku 2019, w dniu 15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty.
Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

WAŻNE !!!

Do zaległych opłat stanowiących rozliczenie przychodu z roku 2017 i lat wcześniejszych, gdzie terminem do ich wniesienia był odpowiednio 31 marca każdego roku, do obliczeń zaległych opłat – należy stosować ww. terminy, czyli 31 marca danego roku – termin do wniesienia opłaty i 1 kwietnia tego roku – rozpoczęcie biegu terminu odsetek za zwłokę. Wyliczenia zaległych opłat należy dokonać na odpowiednich formularzach – do pobrania obok.

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 09.01.2020

Opcje strony