Nawigacja

Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)

Opłaty koncesyjne

W dniu 31 marca każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej. Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na następujący rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

 

Kontakt: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl

Data publikacji : 26.01.2018
Data modyfikacji : 15.01.2019

Opcje strony

do góry