Nawigacja

Opłaty z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie art. 56 ustawy Prawo energetyczne

Od 18 lutego br. należności z tytułu kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE  na podstawie art. 56 ustawy Prawo energetyczne, które były dotychczas płatne na konto właściwego Urzędu Skarbowego, powinny być wpłacane na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1], która zmienia art. 56 ust. 4 ustawy– Prawo energetyczne[2].


[1] Ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234) wchodzi w życie 18 lutego br.

[2] Ustawa z  10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)

 

 

 

 

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 19.02.2021

Opcje strony

do góry