Nawigacja

Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Prezesa URE

Zasądzone na rzecz Prezesa URE koszty zastępstwa procesowego należy wnosić, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki: Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000 w NBP O/O Warszawa. Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać sygnaturę akt sprawy i numer koncesji (jeśli podmiot posiada koncesję).

Data publikacji : 24.02.2020

Opcje strony

do góry