Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek złożenia informacji i oświadczeń za 2019 r. przez odbiorców przemysłowych OZE

31 sierpnia 2020 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii, przez odbiorców przemysłowych OZE ujętych w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2019 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szczegółowe informacje  wraz ze wzorem oświadczeń i formularzem w formacie MS Excel znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 30/2020 dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Formularz w formacie MS Excel, prosimy wypełnić i przesłać we wskazanym powyżej terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl oraz wim@ure.gov.pl.

Informacje i oświadczenia w wersji papierowej należy natomiast przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Źródeł Odnawialnych”

Przypominamy, że w Urzędzie Regulacji Energetyki zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej URE.

 

Data publikacji : 10.06.2020
Data modyfikacji : 12.06.2020

Opcje strony

do góry