Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz podmiotów, które w latach 2017-2021 nie mogą korzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych, zgodnie z ustawą OZE

Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.), podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 tej ustawy, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek.

 

Prezes URE dokonał weryfikacji oświadczeń - o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii - za 2016 rok, złożonych w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegóły oraz wykaz podmiotów objętych w latach 2017-2021 sankcją określoną w art. 55 ustawy o OZE znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 86/2017.

Jednocześnie przypominamy, że wykaz ten jest komplementarny wobec listy podmiotów, które w wyniku weryfikacji przez Prezesa URE oświadczeń złożonych do 31 sierpnia 2016 r., za rok 2015, nie mogą korzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, opublikowanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017, która zachowuje aktualność.

Data publikacji : 29.12.2017

Opcje strony

do góry