Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/7315,Wykazy-odbiorcow-przemyslowych-na-2018-rok.html
26.05.2024, 13:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykazy odbiorców przemysłowych na 2018 rok

Prezes URE, w poniżej zamieszczonych Informacjach, przedstawia wykazy odbiorców przemysłowych, którzy do 30 listopada 2017 r.:

  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne (Informacja Prezesa URE nr 83/2017),
  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Informacja Prezesa URE nr 87/2017).

Prezes URE stosownie do zapisów ww. ustaw opublikował powyższe wykazy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 29.12.2017

Opcje strony