Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/7003,Wykazy-odbiorcow-przemyslowych.html
26.05.2024, 13:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykazy odbiorców przemysłowych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane:

  • aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykaz zawiera zaktualizowaną i jednolitą listę podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, tj. podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2017  przedstawiającej aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną  w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  • wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2017 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 14.04.2017

Opcje strony