Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/6947,Wykaz-podmiotow-objetych-sankcja-okreslona-w-przepisach-ustawy-o-odnawialnych-zr.html
26.05.2024, 14:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii

Opublikowano zaktualizowaną i jednolitą wersja wykazu podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, tj. podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 188 ust. 7 ustawy tej ustawy, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020.

 

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2017  przedstawiającej aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną  w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 20.03.2017

Opcje strony