Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/10604,Informacja-nr-472022.html
2024-03-04, 13:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja nr 47/2022

Informacja Prezesa URE nr 47/2022 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2023 z uprawnień przewidzianych w art. 53 ust. 1, w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 25.10.2022
Data modyfikacji : 25.10.2022

Opcje strony