Nawigacja

Do 31 marca – przedłożenie projektów planów rozwoju i ich aktualizacji w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzania, dla obszaru swojego działania, planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Plany te - zgodnie z art. 16 ust. 13 ww. ustawy - podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją paliw gazowych dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw.

W związku z powyższym, Prezes URE, działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 pkt 3a w załączeniu przedstawia wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją paliw gazowych, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. małych OSD).

Data publikacji : 03.10.2014
Data modyfikacji : 09.03.2022

Opcje strony

do góry