Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/9419,Kwartalna-oplata-mocowa-wzor-tabeli-pomocny-w-wypelnianiu-obowiazku-o-ktorym-mow.html
2021-10-23, 07:30

Kwartalna opłata mocowa – wzór tabeli pomocny w wypełnianiu obowiązku, o którym mowa w art. 75 ust. 6 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Wypełnioną tabelę należy przesyłać :

  1. Wersję papierową na adres:
    URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  

Departament Rozwoju Rynku i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

  1. Wersję elektroniczną (w formacie excel) na adres:
    rynek.mocy@ure.gov.pl
    w tytule maila prosimy napisać: Art.75_Kwartał_nr/rok

Aktualny wzór tabeli, w związku ze zmianami w ustawie o rynku mocy, wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093).

Data publikacji: 23.04.2021
Data modyfikacji: 22.07.2021

Opcje strony