Nawigacja

Kwartalna opłata mocowa – wzór tabeli pomocny w wypełnianiu obowiązku, o którym mowa w art. 75 ust. 6 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Wypełnioną tabelę należy przesyłać :

  1. Wersję papierową na adres:
    URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  

Departament Rozwoju Rynku i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

  1. Wersję elektroniczną ( w formacie excel) na adres:
    rynek.mocy@ure.gov.pl
    w tytule maila prosimy napisać:  Art.75_Kwartał_nr/rok
Data publikacji: 23.04.2021
Data modyfikacji: 23.04.2021

Opcje strony

do góry