Nawigacja

Kwartalna opłata mocowa – wzór tabeli pomocny w wypełnianiu obowiązku, o którym mowa w art. 75 ust. 6 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Wypełnioną tabelę należy przesyłać :

  1. Wersję papierową na adres:
    URZĄD REGULACJI ENERGETYKI  

Departament Rozwoju Rynku i Spraw Konsumenckich
Ul. Towarowa 25a
00-869 Warszawa

  1. Wersję elektroniczną (w formacie excel) na adres:
    rynek.mocy@ure.gov.pl
    w tytule maila prosimy napisać: Art.75_Kwartał_nr/rok - Aktualny wzór tabeli

Aktualny wzór tabeli, w związku ze zmianami w ustawie o rynku mocy, wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093).

Data publikacji : 23.04.2021
Data modyfikacji : 30.08.2023

Opcje strony

do góry