Nawigacja

Ankieta dotycząca zmiany sprzedawcy - jednorazowe badanie roczne za 2019 rok

W związku z obowiązkiem monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Prezes URE wzywa do przedstawienia informacji dotyczących zmiany sprzedawcy, które zostały wyszczególnione w zamieszczonej obok ankiecie.

Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Państwa spółki odpowiedź proszę przesłać do 28 lutego 2020 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki – Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: halina.jarzebska@ure.gov.pl.

Data publikacji: 22.01.2020

Opcje strony

do góry