Nawigacja

Informacja Prezesa URE nr 34/2019 w sprawie przekazywania do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej informacji wynikających z art 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne (Formularz W1)

Prezes URE przypomina o obowiązku składania informacji i danych dotyczących zawartych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.

W celu standaryzacji przekazywanych informacji został przygotowany formularz sprawozdawczy - Formularz W1 wraz z objaśnieniami.

Wypełniony Formularzy W1 należy przesłać w formie elektronicznej w formacie Excel na adres: art49a@ure.gov.pl oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Data publikacji : 15.05.2019
Data modyfikacji : 16.01.2020

Opcje strony

do góry