Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/8115,Wykaz-jednostek-wytworczych-przylaczonych-do-sieci-operatora-systemu-przesyloweg.html
2020-06-05, 02:30

Wykaz jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci operatora systemu przesyłowego OSP oraz sieci operatora systemu dystrybucyjnego OSDp i OSDn

Data publikacji : 20.05.2020
Data modyfikacji : 20.05.2020

Opcje strony