Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/8070,Ankieta-miesieczna-dot-informacji-o-odbiorcach-ktorzy-zmienili-sprzedawce-oraz-p.html
2020-07-15, 14:00

Ankieta miesięczna dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi

Ankieta adresowana do przedsiębiorstw energetycznych - OSD

Informujemy, że została opublikowana zaktualizowana ankieta adresowana do przedsiębiorstw energetycznych - OSD, dotyczącą informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD). Ankieta zawiera m.in. pytania o liczbę zmian sprzedawcy w grupach taryfowych A, B, C, G oraz o liczbę zawartych GUD-ów.

Ankietę należy przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego miesiąca za miesiąc poprzedni na adres e-mail: drr.monitoring@ure.gov.pl.

Data publikacji : 31.01.2019
Data modyfikacji : 31.01.2019

Opcje strony