Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/8061,Ankieta-dotyczaca-zmiany-sprzedawcy-jednorazowe-badanie-roczne-za-2018-rok.html
2020-06-06, 15:22

Ankieta dotycząca zmiany sprzedawcy - jednorazowe badanie roczne za 2018 rok

W związku z obowiązkiem monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Prezes URE wzywa do przedstawienia informacji dotyczących zmiany sprzedawcy, które zostały wyszczególnione w zamieszczonej obok ankiecie.

Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Państwa spółki odpowiedź proszę przesłać do 28 lutego 2019 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki – Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: halina.jarzebska@ure.gov.pl.

Data publikacji : 25.01.2019
Data modyfikacji : 12.02.2019

Opcje strony