Nawigacja

Sprawozdanie z realizacji planów rozwoju przeznaczone dla przedsiębiorstw przemysłowych (OSD)

Prezes URE przypomina o obowiązku przedłożenia sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, które zostało nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

Sprawozdania z realizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną za rok 2012”należy przesyłać w terminie do dnia 1 marca 2013 r., na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Taryf, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.

Do wydrukowanego sprawozdania należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD.

Data publikacji: 23.01.2013
Data modyfikacji: 15.12.2018

Opcje strony

do góry