Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/4696,Informacje-o-energii-elektrycznej-wytworzonej-w-OZE-i-wprowadzonej-do-sieci-nowy.html
2020-08-06, 09:44

Informacje o energii elektrycznej wytworzonej w OZE i wprowadzonej do sieci - nowy wzór ankiety dla operatorów systemów elektroenergetycznych

Dane za II półrocze przesyłamy do URE - według nowego formularza

Zgodnie z art. 9c ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany do przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia:

  1. 31 lipca za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku,
  2. 31 stycznia za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

W celu ułatwienia przygotowania informacji, na stronie Urzędu zamieszczamy nowy wzór ankiety adresowanej do operatorów systemów elektroenergetycznych wraz z opisem kodów typu źródła OZE.

Data publikacji : 27.07.2012

Opcje strony