Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/4580,Obowiazek-sprawozdawczy-koncesjonowanych-przedsiebiorstw-energetycznych-wytwarza.html
2020-08-06, 09:20

Obowiązek sprawozdawczy koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną

Pismo Prezesa URE skierowane do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne - zobowiązanych do złożenia informacji i danych na podstawie art. 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne - Formularze sprawozdawcze F-1, F-2, F-3 wraz z Objaśnieniami do Formularzy.

Data publikacji : 17.04.2012

Opcje strony