Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/4018,Zmiana-Formularza-3.html
2020-08-12, 14:45

Zmiana Formularza 3

Informacja i formularz dla wytwórców energii elektrycznej dot. realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 7 oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej podlegającejobowiązkom określonym w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 01.04.2011
Data modyfikacji : 01.04.2011

Opcje strony